Godło Polski

Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK przejmuje obowiązki Rektora UEK

Aktualności
2024-05-14

Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK przejmuje obowiązki Rektora UEK

W związku z przyjęciem funkcji I Wiceprezydenta Miasta Krakowa przez dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, z dniem 14 maja 2024 obowiązki Rektora, zgodnie z zapisami Statutu UEK, przejmuje wybrany na kadencję 2024-2028 Rektor Elekt – dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK.

 Chciałbym przy tej okazji wyrazić swoje słowa uznania i niezwykłej wdzięczności za dotychczasową współpracę z Państwem na tak licznych polach działalności. Bardzo dziękuję za wszystkie inicjatywy, w których – także dzięki Państwa ciężkiej pracy i zaangażowaniu, dane nam było wspólnie uczestniczyć lub zrealizować –napisał dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

 Pełnienie funkcji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wielkie zobowiązanie i wielki honor. Czuję się zaszczycony i wdzięczny, że mogłem tę rolę pełnić. Wspólnie udało nam się wiele osiągnąć i mamy powody aby być z tego dumnymi. Za wspólną pracę, wielkie zaangażowanie i oddanie dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wszystkim i każdemu z osobna dziękuję– dodał nowo powołany I Wiceprezydent Miasta Krakowa.

Panu Prezydentowi życzymy wielu sukcesów w pełnieniu nowych obowiązków na rzecz Miasta Krakowa, a dr. hab. Bernardowi Ziębickiemu prof. UEK, przejmującemu obowiązki Rektora UEK, pomyślności i powodzenia w piastowaniu nowej funkcji i pracy na rzecz naszej Uczelni.