Godło Polski

Dr hab. Łukasz Mamica profesorem nauk społecznych

Aktualności
2023-02-28

Dr hab. Łukasz Mamica profesorem nauk społecznych

Miło nam poinformować, że 14 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji dr. hab. Łukaszowi Mamicy. Profesor pełni funkcję kierownika Katedry Gospodarki Publicznej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Obszar prowadzonych przez Profesora badań obejmuje między innymi kwestie dotyczące szeroko rozumianej polityki energetycznej. W jego ostatniej monografii: "The Co-creative University: Evaluation, Expectations and Economic Policy Implications" zaproponowana została nowatorska koncepcja funkcjonowania współczesnego uniwersytetu. Opiera się ona stymulowaniu kreatywności studentów w procesie wielopoziomowej współpracy angażującej nie tylko ich i kadrę naukową, ale także interesariuszy zewnętrznych.

W imieniu całej Społeczności Akademickiej UEK serdecznie gratulujemy!

prof. Łukasz Mamica

Prof. Łukasz Mamica - autor lub współautor ponad 60 publikacji naukowych związanych z problematyką konkurencyjności i innowacyjności gospodarki i polityki energetycznej. Współautor kolejnych edycji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Koordynator i ekspert w szeregu projektach badawczo-wdrożeniowych finansowanych ze środków europejskich. Prowadzi również badania dotyczące przemysłów kreatywnych, w tym szczególnie ekonomicznego znaczenia wzornictwa przemysłowego oraz ko-kreatywnego uniwersytetu. Koordynator obszaru badawczego Industrial Policy and Development w międzynarodowym stowarzyszeniu ekonomistów European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Redaktor tematyczny Kwartalnika Zarządzanie Publiczne w obszarze ekonomii. Od 2005 r. redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego