Godło Polski

Grant badawczy dla Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy

Aktualności
2024-01-09

Grant badawczy dla Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, decyzją Komisją Europejskiej, otrzymała kolejny grant badawczy pt. "Usprawnienie gromadzenia i analizy danych krajowych dotyczących delegowania wewnątrz UE" (projekt POSTING.STAT 2.0 – 101139955), którego koordynatorem jest Uniwersytet Katolicki w Leuven. W projekcie będzie uczestniczyć: dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, dr hab. Małgorzata Mędrala, prof. UEK oraz dr Marcin Kiełbasa.

Projekt ma na celu kontynuację działań poprzedniego POSTING.STAT 1.0 (realizowanego przez okres od lutego 2021 r. do lipca 2022 r.). POSTING.STAT 2.0 ma na celu m.in. uzupełnienie danych zebranych na temat delegowania wewnątrz UE na poziomie europejskim poprzez zebranie konsorcjum badawczego z głównych państw członkowskich wysyłających i przyjmujących oraz uzyskanie lepszego obrazu na temat egzekwowania przepisów dotyczących delegowania poprzez przekazywanie danych zebranych od krajowych inspektoratów pracy.

Konsorcjum, koordynowane przez KU Leuven, składa się z 14 beneficjentów - w tym jednego podmiotu stowarzyszonego - (głównie instytuty badawcze i uniwersytety) oraz 4 partnerów stowarzyszonych (partnerzy społeczni i organ publiczny).

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Belgium - Coordinator
2 EUROPAISCHES ZENTRUM FUR WOHLFAHRTSPOLITIK UND Austria - Partner
3 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE Poland - Partner
4 EUROPEJSKI INSTYTUT MOBILNOSCI PRACY PL - Partner
5 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Spain - Partner
6 UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA ES - Partner
7 STICHTING SEO ECONOMISCH ONDERZOEK NL - Partner
8 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA IT - Partner
9 UNIVERSITE DE STRASBOURG FR - Partner
10 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRSFR - Affiliated
11 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADE SI - Partner
12 STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUM PRACE SK - Partner
13 LIETUVOS SOCIALINIU MOKSLU CENTRAS LT - Partner
14 WMP CONSULT - WILKE MAACK GMBH DE - Partner
15 EUROPESE FEDERATIE VOOR BOUW- EN HOUTARBEIDERS BE - Associated
16 COUNCIL OF EUROPEAN EMPLOYERS OF THE METAL, ENG BE - Associated
17 Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst BE - Associated
18 ACV TRANSPORT EN COMMUNICATIE Belgium - Associated

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego