Godło Polski

Inauguracja Alior Uniwersytetu

Aktualności
2023-03-31

Inauguracja Alior Uniwersytetu

27 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się inauguracja Alior Uniwersytetu. To jeden z etapów realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy Alior Bank SA a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Alior Uniwersytet (AU) został stworzony po to, by stanowić centrum rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników banku. Projekt jest oparty o dwa filary. Pierwszym z nich są działania wewnętrzne, skupione na pracownikach. Drugi filar to działalności poza strukturami banku, w tym współpraca ze środowiskami akademickimi w celu transferu wiedzy i talentów. Rozwój tego obszaru przewiduje liczne spotkania edukacyjne z ekspertami banku, realizowanie programów stypendialnych, staży oraz projektów przybliżających studentom środowisko instytucji finansowej, jaką jest Alior Bank SA. Inicjatywa wpisuje się także w realizację założeń strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”.

Partnerami inicjatywy są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowa Akademia Nauk Społecznych w Przemyślu.