Godło Polski

IX spotkanie Rady Patronackiej UEK

Aktualności
2024-01-23

IX spotkanie Rady Patronackiej UEK

18 stycznia 2024 r. w Sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Patronackiej UEK. Spotkanie poprowadziła Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Rady (należący do środowiska biznesu), przedstawiciele naszej Uczelni oraz zaproszeni goście – reprezentanci instytucji administracji publicznej.

Tematem spotkania tym razem była: „Przestrzeń Uczelnia - Biznes w kontekście różnorodności”. Zaproszeni prelegenci przedstawili dwie prezentacje. Pierwszą z nich, zatytułowaną:„Polityka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wobec równości i równouprawnienia”wygłosił dr Łukasz Danel, Pełnomocnik Rektora UEK ds. Równego Traktowania. Dr Danel wymienił działania, które Uczelnia podejmuje w zakresie równości wśród pracowników i studentów. Wymienił dokumenty dotyczące tematyki równości, które zostały przyjęte przez Uczelnię w ostatnich latach, m.in. Kartę Różnorodności (2019 r.) i istotne wydarzenia: otrzymanie wyróżnienia HR Excellence in Research (2020 r.). Temat rozwinęła prof. dr hab. Janina Filek, Członkini Komisji Rektorskiej ds. Równego Traktowania.

W prezentacji „Karta Różnorodności – dotychczasowe doświadczenia oraz plany na przyszłość” Pani Profesor zreferowała efekty pracy Komisji, a także podkreśliła znaczenie i wartość płynącą z podpisania przez UEK Karty Różnorodności w 2019 roku. Dodała, że warunki na uczelniach wyższych są nieco inne, niż w przedsiębiorstwach prywatnych, które są głównymi sygnatariuszami Karty i trudniej wprowadza się w nich zmiany w tym zakresie. Jednak Komisja ds. Równego Traktowania stale podejmuje rozmaite działania (wykłady, badania), czyniąc funkcjonowanie całej społeczności UEK łatwiejszym.

Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń zebranych. Do regularnych uczestników Rady dołączyła tym razem Pani Nina Gabryś-Janowska, Pełnomocniczka ds. Polityki Równości w Urzędzie Miasta Krakowa, która podzieliła się dobrymi praktykami, jakie w tym temacie podjęła jednostka, w której pracuje. Zadeklarowano dalszą współpracę pomiędzy podmiotami reprezentowanymi przez uczestników w kwestii równości. Jak wspomniała Pani Prorektor, temat równości i różnorodności jest coraz częściej akcentowany na naszej Uczelni, m. in. w ankietach ewaluacyjnych dla studentów, które przyczyniają się do jego popularyzacji. Uczelnia planuje także uwzględnienie w wypełnionych Kartach przedmiotów odnośnika o realizacji treści z zakresu różnorodności.