Godło Polski

Kategoria naukowa A w dyscyplinie “nauki o polityce i administracji”

Aktualności
2023-01-17

Kategoria naukowa A w dyscyplinie “nauki o polityce i administracji”

Miło nam poinformować, że 10 stycznia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki uchylił zaskarżoną decyzję o przyznaniu kategorii naukowej B+ w dyscyplinie “nauki o polityce i administracji” i przyznał jej kategorię naukową A.

 Bardzo cieszę się z wiadomości o przyznaniu kategorii A dla dyscypliny „nauki o polityce i administracji”. To w pełni zasłużona ocena przeprowadzonej ewaluacji. Jest ona docenieniem ciężkiej pracy naukowej Pracowników naszego Uniwersytetu. Myślę, że cała Społeczność Akademicka ucieszy się z tej decyzji - skomentował JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Swoją radość wyraził także Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK: 

– Decyzję Ministra Nauki i Edukacji o przyznaniu naszemu Uniwersytetowi kategorii naukowej A w dyscyplinie nauki o polityce i administracji przyjęliśmy z wielką radością. Traktuję ją jako wyraz uznania dla jakości działalności naukowej prowadzonej w Kolegium Gospodarki i Administracji, które odpowiada za rozwój tej dyscypliny. Bardzo dziękuję władzom naszej Uczelni, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji zaangażowanym w przygotowania do ewaluacji. Szczególnie dziękuję wszystkim pracownikom akademickim naszej uczelni, których działalność naukowa prowadzona w tej dyscyplinie zaowocowała tak wielkim osiągnięciem.

– Kategoria naukowa A sytuuje nasz Uniwersytet w elitarnym gronie 7 najlepszych polskich uczelni, wśród 34 uprawiających dyscyplinę nauk o polityce i administracji. Jestem przekonany, że wysoka jakość naszej działalności naukowej, zaowocuje dalszym rozwojem kierunków studiów oferowanych w instytutach Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, jak również utrwali wysoką pozycję naszej Uczelni w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym - dodał Dziekan Kolegium GAP. 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego