Godło Polski

Monografia wyróżniona nagrodą honorową w LIV Edycji Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Aktualności
2023-05-29

Monografia wyróżniona nagrodą honorową w LIV Edycji Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Miło nam poinformować, że monografia naukowa, która powstała w ramach współpracy naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, otrzymała nagrodę honorową w LIV Edycji Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości.

Monografia „Reporting from the perspective of corporate governance illustrated by example of companies listed on the WSE” jest wynikiem poszukiwań ścieżki doskonalenia Corporate Governance na bazieprzeglądu literatury i raportowania spółek. Publikacja, dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej i przykładów z praktyki gospodarczej, daje wieloaspektowy pogląd na wybrane problemy związane z gromadzeniem informacji o raportowaniu z perspektywy nadzoru korporacyjnego i ich prezentacji interesariuszom oraz otoczeniu zgodnie z obowiązującymi wymogami. Autorki niniejszego opracowania mają nadzieję, że będzie ono stanowić kanwę dla dalszych rozważań na temat potrzeby doskonalenia mechanizmów nadzoru korporacyjnego dla poprawy jakości informacji publikowanych przez spółki.

Autorki wyróżnionej monografii kontynuują współpracę między uniwersytetami także w ramach studiów podyplomowych MBA i Corporate Governance w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu nastąpi 1 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych!

-----------

Dr Izabela Emerling – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych. Akredytowany tutor, wieloletni dydaktyk i praktyk, członek organów nadzoru spółek kapitałowych, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ekspert na kongresach gospodarczych. Autor i współautor indywidualnych i zespołowych ekspertyz ekonomicznych oraz polskojęzycznych i anglojęzycznych artykułów naukowych, podręczników akademickich. Zakres merytorycznych kompetencji koncentruje się wokół zagadnień takich jak: rachunkowość w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, rachunkowość instytucji finansowych, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, raportowanie finansowe i niefinansowe, CSR. Od wielu lat współpracuje m.in. jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce ( na różnych stopniach certyfikacji zawodu księgowego), Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

Dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Akredytowany tutor, praktyk z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej oraz raportowania danych niefinansowych. Zakres merytorycznych kompetencji koncentruje się wokół zagadnień takich jak: rewizja finansowa, kontrola i audyt, rachunkowość finansowa.

Dr Katarzyna Olejko – adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, wykładowca akademicki i praktyk. Jest autorką publikacji z zakresu rachunkowości, raportowania, controllingu i audytu wewnętrznego. Jej obszarem zainteresowań badawczych jest w szczególności ład korporacyjny oraz skuteczność mechanizmów ładu korporacyjnego w przeciwdziałaniu oszustwom i nieuczciwości informacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako audytor wewnętrzny oraz dyrektor zarządzający działu raportowania i finansów. Jest również inicjatorką wielu inicjatyw mających na celu zwiększenie zainteresowania mechanizmami nadzoru korporacyjnego. Jest kierownikiem projektów Master of Corporate Governance i Master of Business Administration w Corporate Governance. Inicjator i organizator odbywającego się cyklicznie Kongresu Corporate Governance.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego