Godło Polski

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” – trwa XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Aktualności
2023-09-06

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” – trwa XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

W dniach 5-7 września 2023 r. w Karpaczu odbywa się XXXII Forum Ekonomiczne. W tym roku organizowane jest ono pod hasłem: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. W pierwszym dniu obrad uczestniczył JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, który zabrał ważny głos w dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji w szkolnictwie wyższym.

Podobniejak w ubiegłych latach, podczas Forum odbyła się Debata Rektorów pięciu uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE). Wzięli w niej udział:

  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • dr hab. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rektorzy omawiali m.in. zagadnienia zawarte w raporcie „Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy”, przygotowanym na zlecenie KRUE. Podkreślono w nim, że efekty działalności naukowej są silnie zależne od finansowania nauki, zwłaszcza za pośrednictwem szkół wyższych oraz że nowoczesna oraz konkurencyjna gospodarka nie jest możliwa bez dobrze finansowanych uniwersytetów.

Uniwersytet jest miejscem, gdzie pielęgnuje się kluczowe wartości i dziedzictwo kulturowe oraz buduje się soft power na arenie międzynarodowej – podkreślił JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Rektorzy uczelni wyższych, w tym JM Rektor UEK, zostali równieżzaproszeni przez stację telewizyjną TVN do udziału w debacie, podczas której dyskutowali o problemie spadku demograficznego oraz ewolucji wartości młodego pokolenia.

JM Rektor zabrał także głos na antenie Radia Kraków oraz na łamach portalu Interia, poruszając kwestie dotyczące aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyskutuje się na niej nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.