Godło Polski

Perspektywy 2024: kolejny awans UEK-u

Aktualności
2024-07-05

Perspektywy 2024: kolejny awans UEK-u

Znane są już wyniki najpopularniejszego rankingu szkół wyższych w Polsce. Tym razem na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, wyprzedzając kolejno Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Warszawską. Natomiast Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ponownie poprawił swoje notowania.

Podium uczelni ekonomicznych coraz bliżej

Wartość wskaźnika WSK w tym roku dla UEK wyniosła 53,3 pkt. Oznacza to utrzymanie wieloletniej tendencji wzrostowej, co znalazło odzwierciedlenie w Rankingu Uczelni Akademickich. W porównaniu do poprzedniej edycji, UEK awansował o 2 pozycje. Zajmuje obecnie 46. miejsce pośród 100. klasyfikowanych instytucji. Natomiast tym razem, w aż 4 grupach kryteriów, uzyskał wyższe pozycje. Są to: absolwent na rynku pracy (24.), prestiż akademicki (31.), warunki kształcenia (36.) oraz umiędzynarodowienie (39.).

Szczególnie ważnym rezultatem jest utrzymanie przez naszą Uczelnię 4. miejsca w rankingu uczelni ekonomicznych. Podium pozostało bez zmian względem zeszłego roku i uplasowały się na nim kolejno: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (69,3 WSK), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (67,7 WSK) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (56,8 WSK). Warto odnotować, że UEK w ciągu roku zbliżył się do 3. miejsca o 3,6 pkt i obecnie strata wynosi już zaledwie 3,5 pkt.

Wysokie oceny kierunków studiów UEK

W Rankingu Kierunków Studiów nasz Uniwersytet również uzyskał znaczące wyniki. Na 2. stopniu podium znalazł się aż dwa razy, dzięki kierunkom z grupy Logistyka (za Politechniką Poznańską) i Stosunki międzynarodowe (za UW). W obu przypadkach różnice punktowe z 1. miejscem były minimalne. Wskaźnik WSK dla Logistyki wyniósł 98,9 pkt, a dla Stosunków międzynarodowych – 98,4 pkt. Należy wspomnieć, że w przypadku Logistyki w kategorii „jakość kandydatów przyjętych na studia” uzyskano maksymalną liczbę punktów (100). Z kolei Stosunki międzynarodowe okazały się najlepsze pod względem wynagrodzeń absolwentów oraz w 4 kategoriach dotyczących cytowalności, czego efektem jest najwyższa pozycja w Krakowie.

Natomiast na 4. miejscu UEK znalazł się w grupie kierunków Administracja, która uzyskała najlepszy wynik w kategorii „akredytacje”. Na tej samej pozycji sklasyfikowano również Ekonomię i tym samym wyprzedziła w tej kwestii inne uczelnie w Krakowie. Wysokie lokaty uzyskały również kierunki z grupy: Finanse i rachunkowość (6.), Informatyka i ekonometria (6.), Gospodarka przestrzenna (7.) oraz Zarządzanie (9.).

Poza pierwszą dziesiątką uplasowała się z kolei Turystyka i rekreacja (12.) oraz Prawo (15.). Należy jednak wspomnieć, że w kategorii egzaminów na aplikacje prawnicze, UEK zajmuje drugie miejsce, tuż za UJ, z wysokim wynikiem 96,4 pkt.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wszystkie klasyfikowane grupy kierunków osiągnęły wysoki wskaźnik określający jakość kandydatów przyjętych na studia. Jest on wyliczany na podstawie wyników egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Tylko w jednym przypadku jego wartość wyniosła poniżej 80 pkt.

Logotypy Ranking Szkół Wyższych 2024 i Ranking Kierunków Studiów 2024

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego