Godło Polski

Podpisanie porozumienia o współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

Aktualności
2024-05-06

Podpisanie porozumienia o współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

26 kwietnia 2024 r., w Sali Muzeum UEK, odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę pomiędzy Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Porozumienie o współpracy podpisane zostało przez JM Rektora dra hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz Kevina Allena, Przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce.

Podczas spotkania, nasz Uniwersytet reprezentowany był przez dra hab. Konrada Pędziwiatra, prof. UEK, Zastępcę Dyrektora Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych UEK oraz dra Karola Kaczorowskiego z Katedry Stosunków Międzynarodowych.

Przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych (UNHCR) byli Cristine Goyer, Deputy Representative, UNHCR Poland, Astrid Castelein, Head of UNHCR Office in Kraków oraz Oskar Grzegorczyk, Assistant Government Liaison Officer.

Główne zadania Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce to monitorowanie dostępu osób starających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Polski oraz do rzetelnych procedur azylowych. Przedmiotem porozumienia jest współpraca, mająca na celu wymianę i uzupełnienie wiedzy i doświadczeń pomiędzy stronami.

 

Podpisanie porozumienia o współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego