Godło Polski

Podpisanie porozumienia o współpracy z europejskimi uczelniami sieci ENVISAGE

Aktualności
2023-06-02

Podpisanie porozumienia o współpracy z europejskimi uczelniami sieci ENVISAGE

W dniach 30-31 maja 2023 roku JM Rektor, Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur oraz Prorektor ds. Nauki, Prof. dr hab. Paweł Lula uczestniczyli w Budapeszcie (Budapest Business School) w spotkaniu konsorcjum międzynarodowego, podczas którego podpisano długoterminowe porozumienie o współpracy z europejskimi uczelniami należącymi do sieci ENVISAGE - (European University Network for ENVisioning Sustainable AGILE transition).

Konsorcjum wspólnie ubiegało się niedawno o grant w wysokości prawie 6 mln euro w ramach programu ERASMUS+ Europejskie Sieci Uniwersyteckie na rzecz wspólnego rozwoju edukacji, badań, innowacji i usług dla społeczeństwa. Podczas międzynarodowego spotkania Rektorów, oprócz uroczystego podpisania umowy, negocjowano szczegóły współpracy. Ponadto uczestnicy mieli okazję wysłuchać eksperckich prezentacji węgierskich przedstawicieli trzech innych europejskich sojuszy uniwersyteckich na temat doświadczeń z realizowanych przez nich projektów.

ENVISAGE - strategiczny sojusz 6 europejskich uniwersytetów

Członkami ENVISAGE - European University Network for ENVisioning Sustainable AGilE transition są: HSW - Wismar University of Applied Sciences; UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; ICN Business School, Nancy; Portucalense University, Porto, a także Entrepreneurship University of Applied Sciences, Tallinn i Budapest Business School z Węgier. Niedawno konsorcjum wspólnie ubiegało się o wsparcie w wysokości prawie 6 milionów euro na wspólny rozwój edukacji, badań, innowacji i usług dla społeczeństwa w ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach programu ERASMUS+ dla europejskich sieci uniwersyteckich.

W podpisanym porozumieniu dotyczącym długoterminowej współpracy określono ramy współpracy i przyszłe cele. W odpowiedzi na globalne i europejskie wyzwania związane ze środowiskiem i szkolnictwem wyższym, uniwersytety wdrożą 4+4-letni program rozwoju ukierunkowany na edukację, badania, innowacje i usługi dla społeczeństwa. Na rzecz zrównoważonej i elastycznej transformacji Europy będą one współpracować w następujących sześciu obszarach: (1) biznes i przedsiębiorczość, (2) wpływ społeczny, (3) środowisko i energia, (4) cyfryzacja i technologia, (5) regulacje i zgodność oraz (6) kultura, sztuka i projektowanie. W planach uwzględniono również wspólne programy, letnie uniwersytety i tworzenie wspólnych centrów doskonałości badawczej.

Sygnatariusze listu intencyjnego o długoterminowej współpracy: Prof. Bodo Wiegand-Hoffmeister, Rektor HSW - Wismar University of Applied Sciences, Prof. UEK dr. hab. Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prof. Krista Finstad-Milion, Dyrektor Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zachowań Organizacyjnych, ICN Business School Nancy, Prof. Fernando M. S. Ramos, Rektor Portucalense University, Porto, Mait Rungi, DSc, Rektor Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Tallinn oraz Prof. Dr. Balázs Heidrich, Rektor Budapest Business School.

W spotkaniu Rektorów brała również udział dr Magdalena Zajączkowska z Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej, która współkoordynowała prace nad wnioskiem z ramienia UEK.

 

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego