Godło Polski

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą Budimex SA

Aktualności
2024-01-05

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą Budimex SA

4 stycznia 2024 r. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK podpisał porozumienie o współpracy naukowo-technicznej naszej Uczelni z firmą Budimex SA.

Sygnatariuszem ze strony przedsiębiorstwa budowlanego był Prezes Zarządu Budimex SA, Artur Popko. Zawarta umowa dotyczy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych oraz wspólnych badań. Umowa zakłada również plany wspólnego utworzenia centrum badań nad zastosowaniem energii jądrowej w gospodarce. Ponadto Budimex będzie dzielił się swoimi doświadczeniami ze studentami oraz prowadził dla nich praktyki. Ważnym elementem porozumienia jest wspólne prowadzenie badań nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań dla branży budowlanej.

– Podpisanie umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie nie tylko otwiera młodym ludziom szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia. W ramach współpracy specjaliści Budimex będą prowadzili zajęcia dydaktyczne, szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe. Ważną częścią nawiązanej dziś współpracy będzie wymiana doświadczeń pomiędzy wykładowcami UEK i naszymi pracownikami podczas konferencji, sympozjów oraz seminariów naukowo-technicznych – powiedział Artur Popko - Prezes przedsiębiorstwa.

Budimex SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Zrealizowała tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.