Godło Polski

Podpisanie porozumienia o współpracy z Małopolską Policją

Aktualności
2023-04-18

Podpisanie porozumienia o współpracy z Małopolską Policją

17 kwietnia 2023 r., w sali im. insp. Marka Woźniczki, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Policją a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Porozumienie podpisał nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Prorektor ds. Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego, dr hab. Piotr Buła, prof. UEK.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo – badawczych. W zakres porozumienia wchodzi również współorganizowanie tematycznych konferencji oraz seminariów, oraz odbywanie przez studentów UEK praktyki dyplomowej lub stażu w jednostkach Małopolskiej Policji.

– Wierzymy, że zawarte dziś porozumienie otworzy przed Policją nowe możliwości i stworzy solidne podstawy do sięgania po nowe narzędzia w kształtowaniu społecznej świadomości i obywatelskich postaw – powiedział nadinsp. Michał Ledzion.

Prorektor ds. Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Piotr Buła, prof. UEK zaznaczył, że porozumienie otwiera możliwości ściślejszej współpracy zwłaszcza w zakresie przygotowania praktycznego studentów. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK dr Jakub Kwaśny oraz Kierownik Działu Transferu Wiedzy UEK, mgr Renata Juraszczyk.