Godło Polski

Porozumienie z firmą Mota-Engil Central Europe S.A.

Aktualności
2024-01-15

Porozumienie z firmą Mota-Engil Central Europe S.A.

12 stycznia 2024 r. JM Rektor dr. hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, podpisał porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a polskim przedsiębiorstwem budowlanym Mota-Engil Central Europe S.A.

Umowa dotyczy rozpoczęcia prac w celu stworzenia kompleksowej oferty w zakresie realizacji przedsięwzięć, mających na celu zapewnienie optymalnych warunków kształcenia studentów. Zawierana na mocy porozumienia współpraca ma być długofalowa. UEK oraz firma Mota-Engil Central Europe S.A. zobowiązały się do organizacji konkursów tematycznych, konferencji, szkoleń, warsztatów i wykładów. Ponadto przedsiębiorstwo budowlane będzie organizowało praktyki zawodowe dla studentów naszej Uczelni.

Mota-Engil Central Europe, jako jeden z najbardziej doświadczonych Generalnych Wykonawców na polskim rynku budowlanym specjalizuje się w budownictwie drogowo-mostowym, kubaturowym, kolejowym oraz elektroenergetycznym. Firma posiada szeroki wachlarz usług budowlanych, wyróżniających się wysoką jakością.