Godło Polski

Posiedzenie Parlamentu Młodych RP w murach UEK

Aktualności
2023-11-09

Posiedzenie Parlamentu Młodych RP w murach UEK

4 listopada 2023 r. w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywały się XIII obrady Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Debata dotyczyła kwestii polityki klimatycznej naszego kraju.

XIII obrady Parlamentu Młodych, odbywały się pod hasłem „Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, my zaopiekujmy się Ziemią. Odpowiedzialna polityka klimatyczna jako wyzwanie dla młodego pokolenia”. Wydarzenie zorganizowane w murach naszej Uczelni otwierał JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Parlamentarzystki i Parlamentarzyści dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z edukacją obywatelską i prawną, klimatem, zdrowiem psychicznym, cyberbezpieczeństwem oraz włączającą polityką społeczną.

Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej to oddolnainicjatywa parlamentarnych obrad młodego pokolenia Polek i Polaków, istniejąca od roku 2018 i organizowana przez młodych, dla młodych, na rzecz młodych, Polski i świata. Parlament stwarza przestrzeń, w której przedstawicielki i przedstawiciele młodego pokolenia o różnych poglądach politycznych, gospodarczych i społecznych mogą w swobodny sposób poruszać najistotniejsze dla nich tematy oraz poddawać je nieskrępowanej dyskusji. Nadrzędnym celem PMRP jest organizacja posiedzeń, w których rokrocznie udział bierze około 100 osób ze wszystkich zakątków Polski - podczas nich są podejmowane uchwały, które następnie są przekazywane osobom decyzyjnym na poziomie krajowym i lokalnym.

Wydarzenie zorganizowane w murach naszej Uczelni otwierał JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego