Godło Polski

Powołanie Rady Programowej Jubileuszu 100-lecia UEK

Aktualności
2023-11-16

Powołanie Rady Programowej Jubileuszu 100-lecia UEK

W miniony wtorek, 14 listopada, o 16:00 w Sali Profesorskiej UEK odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej Jubileuszu 100-lecia naszej Uczelni.

Podczas zebrania JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK wręczył powołania do składu Rady wybranym osobom.

Skład Rady Programowej Jubileuszu przedstawia się następująco:

 • przewodniczący: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,
 • prof. dr hab. Tadeusz Grabiński,
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki,
 • prof. dr hab. Roman Niestrój,
 • dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK,
 • mgr Piotr Ziętara,
 • prof. dr hab. Paweł Lula,
 • dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK,
 • dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK,
 • dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK,
 • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK,
 • dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK.
 • sekretarz: dr Paweł Kozakiewicz.

Pierwsze spotkanie poświęcone było wstępnym ustaleniom dotyczącym ramowego programu głównych obchodów uroczystości 100-lecia UEK.

Rada Programowa Jubileuszu odpowiedzialna jest za przygotowanie koncepcji obchodów stulecia naszej Uczelni oraz ustalenie „kamieni milowych” na drodze organizacji uroczystości.