Godło Polski

Profesor UEK uhonorowany Medalem Mikołaja Kopernika

Aktualności
2023-03-24

Profesor UEK uhonorowany Medalem Mikołaja Kopernika

Miło nam poinformować, że podczas obrad VII Kongresu Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości w Warszawie, dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK, został uhonorowany Medalem Mikołaja Kopernika. Podczas tego wydarzenia swoje wystąpienie miał również JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Medal Mikołaja Kopernika przyznawany jest w uznaniu zasług dla budowy i rozwoju sektora bankowego w zakresie edukacji ekonomicznej. Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK (Katedra Handlu Zagranicznego) od ponad 20 lat działa na rzecz kształcenia ekonomicznego jako autor podręczników szkolnych, wykładowca kształcący nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych, a także ekspert wielu resortów, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Wspomnianą nagrodę przyznaje Związek Banków Polskich. Podczas tegorocznego Kongresu Edukacji Ekonomicznej, trwającego w dniach 22-23 marca 2023 r., medale wręczał Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK, będący Członkiem Rady Programowej Kongresu, uczestniczył także w dyskusji panelowej w drugim dniu wydarzenia.

Swoje wystąpienie podczas panelu miał również JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, który podjął temat: „Oszczędzanie, inwestowanie, konsumpcja, zadłużanie – do czego chcemy edukować i do jakiego paradygmatu ekonomicznego się odwoływać?”

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to najważniejsze w Polsce coroczne forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz rozwoju współpracy i działań edukacyjnych w zakresie finansów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i przedsiębiorczości. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów.

Tegoroczna edycja Kongresu odbywała się pod hasłem "Wiedza i umiejętności finansowe kluczem do odpowiedzi na światowe wyzwania gospodarcze".