Godło Polski

„Quo vadis AI?”

Aktualności
2024-01-22

„Quo vadis AI?”

W piątek, 19 stycznia 2024 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie poświęcone tematyce sztucznej inteligencji (SI lub ang. AI) w pracy naukowo-dydaktycznej. Debata, zorganizowana we współpracy z Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji przy AGH, odbywała się pod hasłem „Quo vadis AI?”.

Główne obszary tematyczne podejmowane podczas debaty związane były nie tylko z wyzwaniami i wątpliwościami, jakie niesie ze sobą nowa technologia AI, ale również możliwościami, które przynosi. Poruszono m.in. zagadnienia poświęcone budowaniu świadomości społeczeństwa na temat AI, możliwościach wykorzystania AI dla człowieka, a także próbom określenia jej statusu społecznego. Ważnymi tematami dla środowiska uniwersyteckiego są te, które dotyczą możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pracy naukowej i dydaktycznej oraz związanych z tym dylematów. Poruszono także szanse oraz wyzwania czy wreszcie poszukiwanie najlepszych rozwiązań i zastosowań AI w różnych obszarach aktywności ludzkiej, innej niż badania naukowe czy proces kształcenia.

Gośćmi wydarzenia byli Pani dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH, z-ca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki AGH oraz Dyrektorka Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH, a także Pan prof. dr hab. Michał Ostrowicki, pseudonim Sidey Myoo, afiliacja Academia Electronica, zatrudniony w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii UJ oraz Zakładzie Teorii Sztuki Mediów ASP w Krakowie oraz Pani dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, pracownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Kolejne spotkanie z cyklu pt." Pojęcie, rozwój, metody i obszary zastosowań sztucznej inteligencji" odbędzie się 26 stycznia 2024 r. na platformie Teams. Link do spotkania znajduje się TUTAJ. Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie otworzył JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego