Godło Polski

Rekrutacja na studia podyplomowe: Nowe prawo zamówień publicznych – edycja XXII (wiosenna)

Aktualności
2023-01-19

Rekrutacja na studia podyplomowe: Nowe prawo zamówień publicznych – edycja XXII (wiosenna)

Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK zaprasza na studia podyplomowe dwusemestralne: Nowe prawo zamówień publicznych.

Zajęcia prowadzone będą w trybie online.

Dopuszcza się możliwość zorganizowania grupy ze zmodyfikowanym programem dla zamówień w gospodarce leśnej.

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu zamówień publicznych - zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Program studiów umożliwia zapoznanie się ze skomplikowanymi i często nowelizowanymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, z uwzględnieniem regulacji unijnych. Studia objęte są patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zapisy do dnia 15 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i harmonogramu studiów, a także opłat można uzyskać w sekretariacie Katedry.

tel. 12 293 732 (068), kom. 507 160 969; e-mail: zkpr@uek.krakow.pl

Plakat informacyjny studiów podyplomowych: Nowe prawo zamówień publicznych – edycja XXII (wiosenna)

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego