Godło Polski

Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy akademickiej Pana Profesora Tadeusza Stanisza

Aktualności
2024-06-27

Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy akademickiej Pana Profesora Tadeusza Stanisza

W dniu 25 czerwca 2024 r. odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy akademickiej Pana Profesora Tadeusza Stanisza, Nestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletniego kierownika Katedry Matematyki UEK.

Sesja Jubileuszowa, mająca na celu uczczenie 60-lecia pracy akademickiej Pana Profesora Tadeusza Stanisza, zgromadziła rodzinę, przyjaciół, dawnych i obecnych współpracowników i studentów Jubilata, pracowników UEK i innych zaprzyjaźnionych uczelni oraz członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Rangę i powagę całego zdarzenia ogromnie podniosła osobista obecność Pana Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Profesora Bernarda Ziębickiego oraz przybycie niedawnego Rektora UEK, a obecnie Wiceprezydenta Miasta Krakowa, Profesora Stanisława Mazura. Inicjatorem Sesji Jubileuszowej był Prorektor ds. Nauki, Profesor Paweł Lula.

Wielkie wrażenie na uczestnikach uroczystości zrobiły wystąpienia Panów Profesorów Romana Gera z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Krzysztofa Jajugi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Pani Profesor Beaty Ciałowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy wygłosili następujące referaty:

  • Profesor Roman Ger: Delta-wypukłość z dowolnie zadanymi wagami,
  • Profesor Krzysztof Jajuga: Metody matematyczne w finansach – kamienie milowe i nowe wyzwania,
  • Profesor Beata Ciałowicz: Profesor Tadeusz Stanisz – znany i nieznany.

Jednak największe wrażenie na uczestnikach Sesji wywarł sam Jubilat, który w swoim wspaniałym wystąpieniu odniósł się do kluczowych wydarzeń swojego życia oraz do spotkanych w jego trakcie postaci. Osobiste refleksje Jubilata pełne były mądrych myśli i inspirujących wątków.

Rektor dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK. podziękował Panu Profesorowi Staniszowi za pracę na rzecz Uczelni oraz złożył gratulacje i serdeczne życzenia. Gratulacje, życzenia i podziękowania dla Czcigodnego Jubilata złożyli wszyscy uczestnicy Sesji.

Komitet Organizacyjny pracował pod przewodnictwem Pani Doktor Marty Kornafel, a rolę mistrza ceremonii pełnił Pan Profesor Jan Tatar.

Ogromny podziw i szacunek, który zebrani przekazywali Jubilatowi w swoich wystąpieniach, oddaje list gratulacyjny wręczony Panu Profesorowi Tadeuszowi Staniszowi przez pracowników Katedry Matematyki, następującej treści:

Szanowny Panie Profesorze,

Wielce Czcigodny Jubilacie!

 

My, będący jedną rodziną byłych i obecnych pracowników

Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

jak również gronem przyjaciół, współpracowników i dawnych studentów,

serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi

wspaniałego Jubileuszu 60-lecia pracy akademickiej na naszej Uczelni.

 

Jednocześnie wyrażamy prawdziwą i szczerą radość z tego,

że każdej i każdemu z nas dane było spotkać na swojej drodze Pana Profesora,

niedościgniony wzór Uczonego, Nauczyciela, Mistrza,

a przede wszystkim Dobrego Człowieka.

Panie Profesorze – dziękujemy!

 

Wraz z gratulacjami prosimy przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia:

jak najlepszego zdrowia,

nadal wielu nowych planów i zamierzeń

oraz – jak dotychczas – konsekwencji w ich realizacji.

Niech zawsze towarzyszą Panu Profesorowi

radość, optymizm oraz osobiste i rodzinne szczęście.

Autorzy tekstu: Agnieszka Lipieta, Jan Tatar