Godło Polski

Społeczna odpowiedzialność przy „Kaffce”

Aktualności
2023-08-31

Społeczna odpowiedzialność przy „Kaffce”

Nasza Uczelnia nie tylko stara się o najwyższą jakość swojej oferty dydaktycznej. Od wielu lat rozwijamy u studentów UEK kompetencje związane z realizacją zadań w zakresie społecznej odpowiedzialności i społecznej przedsiębiorczości . Zdobycie tych kompetencji staje się dla naszych studentów ogromnym potencjałem na całe życie.

Organizujemy także wiele inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością, często inicjowanych oddolnie przez pracowników, studentów i doktorantów. Działania prowadzone w tym zakresierzez społeczność UEK przyczyniają się do większego komfortu pracy, studiowania, a także lepszej współpracy Uczelni z otoczeniem. W ich wyniku uniwersytet staje się miejscem oraz ideą odpowiedzialności, która może być wzorem dla innych organizacji.

Przykładem takich działań była wizyta JM Rektora dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz dr Moniki Sady w przedsiębiorstwie społecznym „Społeczna Kaffka”. To wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. „Społeczna Kaffka”, mieszcząca się przy ul. Na Kozłówce 25, to kawiarnia zatrudniająca osoby z zespołem Downa, dając im niesamowity potencjał integracyjny.

Lokal “Społeczna Kaffka” powstał w lutym 2023 r. z inicjatywy przedsiębiorstwa społecznego “Społeczna 21”, prowadzącego działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza z zespołem Downa. Wszystkie zyski z prowadzonej w kawiarni działalności przeznaczane są na rehabilitację i reintegrację społeczno-zawodową jej pracowników.

JM Rektor oraz dr Monika Sady zostali zaproszeni na spotkanie przez założycielki kawiarni, Panią Grażynę Banach-Kociołek (Prezeskę Zarządu Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie) oraz Agatę Krzyżek-Gola (Wiceprezeską Stowarzyszenia „Tęcza” i Członkinię Zarządu Społeczna 21 - przedsiębiorstwo społeczne).

Spotkanie, które odbyło się 17 sierpnia 2023 r., było wstępem do nawiązania wielowymiarowej współpracy pomiędzy UEK a „Społeczną Kaffką”. Omawiane były liczne działania podejmowane przez Kaffkę, a także możliwości wsparcia przedsiębiorstwa społecznego oraz potencjał współpracy z naszą Uczelnią. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, był pod wrażeniem profesjonalizmu i zapału zarówno założycielek jak i pracowników ”Społecznej Kaffki”. Spotkanie zaowocowało deklaracją rozpoczęcia współpracy i planami dalszych, konkretnych działań.

Nawiązana współpraca bardzo mocno wpisuje się w prowadzoną przez UEK społeczną odpowiedzialność Uniwersytetu, definiowaną jakodobrowolne przyjęcie przezeń zobowiązań społecznych wybiegających poza obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz większe otwarcie się na wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, jak i środowisko naturalne w celu lepszego kształtowania postawy obywatelskiej studentów oraz zwiększenia oddziaływania uczelni na kształt i charakter rozwoju społecznego.

Treści związane ze społeczną odpowiedzialnością i przedsiębiorczością społeczną pojawiają się w ramach licznych przedmiotów realizowanych na kierunków prowadzonych we wszystkich kolegiach – przypomina dr Monika Sady, koordynatorka projektu.

Zachęcamy Państwa serdecznie do odwiedzenia “Społecznej Kaffki”, gdzie kawa jest wyśmienita, a miejsce pełne pozytywnej energii.