Godło Polski

Spotkanie w ramach projektu "Decentralization Offering Better Results and Efficiency" (DOBRE) w Krakowie

Aktualności
2024-06-25

Spotkanie w ramach projektu "Decentralization Offering Better Results and Efficiency" (DOBRE) w Krakowie

21 czerwca 2024 r., w krakowskim Urzędzie Miasta, miała miejsce kolejna część projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), wspierającego ukraińskie samorządy w wykorzystaniu szans i sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie ze sobą proces decentralizacji władzy.

W spotkaniu uczestniczyło 80 samorządowców z Ukrainy. Przyjechali oni do Krakowa, aby porozmawiać o doświadczeniach lokalnego samorządu, zwłaszcza tych, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane do doskonalenia samorządu terytorialnego w Ukrainie. Inicjatywie przewodniczył były Rektor UEK, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, I Wiceprezydent Miasta Krakowa.

„Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE)to dziewięcioletni program realizowany przez międzynarodowe konsorcjum kierowane przez Global Communities i finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Jednym z wykonawców tego projektu jest Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK.

Celem programu DOBRE jest wzmocnienie lokalnych procesów rządzenia, pogłębienie demokracji, poprawa warunków rozwoju społecznego oraz promowanie stabilności w kontekście postępujących procesów decentralizacji na Ukrainie. Wspólnie z lokalnymi partnerami, konsorcjum projektowe wspiera potencjał samorządu lokalnego do efektywnego zarządzania zasobami i dostarczania usług odpowiadających na potrzeby społeczne. Równocześnie DOBRE podejmuje działania na rzecz poprawy zaangażowania i kontroli obywatelskiej w ramach procesów rządzenia lokalnego.

W ramach projektu Małopolska Szkoła Administracji Publicznej skupia się na kwestiach rozwijania potencjału ukraińskiej zdecentralizowanej administracji poprzez wspieranie budowy systemu edukacji i szkoleń dla urzędników publicznych.