Godło Polski

Spotkanie z delegacją z Peru

Aktualności
2023-03-17

Spotkanie z delegacją z Peru

15 marca 2023 r. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK spotkał się z Ambasadorem Republiki Peru w Polsce. JE Pan Hubert Wieland Conroy odwiedził naszą Uczelnię wraz z delegacją z Ambasady. Towarzyszył mu m. in Pan Marcin Mazgaj, Konsul Honorowy Peru w Krakowie.

Spotkanie służyło poszerzeniu aktywności międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W rozmowie poruszono kwestię wspólnych projektów badawczych, programów mobilnościowych oraz staży dla pracowników i studentów. Ambasador Conroy zadeklarował pomoc w nawiązaniu współpracy z najlepszymi uczelniami peruwiańskim o profilu zbliżonym do naszej Uczelni. Stosowne ustalenia organizacyjne dotyczące wspólnych działań podjęte zostaną w najbliższym miesiącu.