Godło Polski

Spotkanie Zespołu Rektorskiego z Pracownikami Kolegiów

Aktualności
2023-11-17

Spotkanie Zespołu Rektorskiego z Pracownikami Kolegiów

W piątek 17 listopada 2023 r. w Sali nr 9 w Pawilonie Dydaktyczno- Sportowym odbyło się spotkanie Zespołu Rektorskiego z pracownikami naukowymi, dydaktycznymi oraz naukowo-dydaktycznymi wszystkich Kolegiów.

Otwierając spotkanie, JM Rektor odniósł się krótko do kwestii podejmowanych podczas ostatnich rozmów z pracownikami, które miały miejsce w czerwcu. Następnie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, zrelacjonował najnowsze działania podejmowane przez Zespół Rektorski. W podsumowaniu działań Uczelni omówiono obszary takie jak nauka, dydaktyka, współpraca i realizowane projekty oraz marka UEK. JM Rektor wspomniał również o planach związanych z nadchodzącym jubileuszem 100-lecia naszej Uczelni.

Podczas spotkania uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji, zadawali pytania oraz poruszali kwestie, związane z poprawą funkcjonowania naszego Uniwersytetu. Podjęto m.in tematy dotyczące organizacji godzin rektorskich, przepływu informacji między społecznością Uczelni, organizacji zajęć, systemu oceniania, nagradzania i punktowania oraz nowej wizji Uniwersytetu.

Spotkanie z Pracownikami Kolegiów rozpoczęło cykl zebrań Zespołu Rektorskiego z wszystkimi grupami pracowniczymi UEK.

Kolejne spotkania planowane są w następujących terminach:

21.11.2023 r. – Pracownicy Administracji – godz. 8:30, Nowa Aula w Pawilonie C,

22.11.2023 r. – Pracownicy Centrum Języków Obcych – godz. 15:00 Sala Senacka w Budynku Głównym,

24.11.2023 r. – Pracownicy Obsługi – godz. 8:00, Stara Aula w Budynku Głównym

28.11.2023 r. – Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – godz. 12:00, Sala Senacka w Budynku Głównym,

28.11.2023 r. – Pracownicy Biblioteki Głównej – godz. 13:30, Sala Senacka w Budynku Głównym.