Godło Polski

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Aktualności
2023-09-12

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Poniżej publikujemy informacje związane ze stypendiami dla studentów na rok akademicki 2023/24.

 1. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.
 2. Dokładne kryteria ubiegania się o przyznanie stypendium ministra dla studentów oraz instrukcje dotyczące wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 3. Wypełniony wniosek wraz z wszystkimi załącznikami i oświadczeniami należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 2 października 2023 r. na adres: dobrowoi@uek.krakow.pl lub malczyki@uek.krakow.pl

 4. Informacje o stypendium
 5. Wymagane dane i załączniki 
 6. Wniosek o przyznanie stypendium 
 7. Oświadczenie studenta 
 8. Oświadczenie monografia
 9. Oświadczenie artykuł naukowy - należy wypełnić, jeśli dotyczy

 10. Oświadczenie projekt badawczy-a- należy wypełnić, jeśli dotyczy
 11. Oświadczenie projekt badawczy-b- należy wypełnić, jeśli dotyczy
 12. Oświadczenie referat naukowy- należy wypełnić, jeśli dotyczy

 13. Oświadczenie konkurs- należy wypełnić, jeśli dotyczy

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego