Godło Polski

Szkolenia z zakresu ewakuacji i ratownictwa na UEK

Aktualności
2023-09-14

Szkolenia z zakresu ewakuacji i ratownictwa na UEK

13 września 2023 r. na terenie naszej Uczelni rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń. Szkolenie dedykowane jest dla osób zarządzających szkołami i placówkami oświatowymi.

Wykłady organizowane są na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a Gminą Miejską Kraków w zakresie zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Kolejne szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • 20 września 2023 r. godz. 14.00 – szkolenie dla dyrektorów samorządowych szkół podstawowych samodzielnych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych,
  • 27 września 2023 r. godz. 14.00– szkolenie dla dyrektorów samorządowych przedszkoli samodzielnych,
  • 4 października 2023 r. godz. 14.00– szkolenie dla dyrektorów zespołów szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, poradni psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznych, burs, placówek sportowo - rekreacyjnych, młodzieżowych domów kultury, dyrektor zespołu placówek resocjalizacyjno- socjoterapeutycznych oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Szkolenia odbędą się w Nowej Auli UEK, Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Pawilon C, I piętro.

Więcej informacji o realizowanym projekcie na portalu edukacyjnym Miasta Krakowa.