Godło Polski

Udział Rektora UEK w posiedzeniu Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Aktualności
2023-01-23

Udział Rektora UEK w posiedzeniu Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

19 stycznia 2023 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Uczestniczył w nim JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, który w listopadzie został zaproszony przez Prezydenta RP do współpracy w tym gremium.

Posiedzeniu przewodniczył prof. Artur H. Świergiel. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP, głównym tematem dyskusji był harmonogram posiedzeń Rady w 2023 r. Wśród najważniejszych zagadnień, którym zostaną poświęcone kolejne spotkania wskazano ewaluację dyscyplin naukowych, prawo zamówień publicznych w kontekście prowadzenia badań naukowych, finansowanie nauki oraz zagadnienia kadrowe i dydaktyczne.

Członkowie Rady poruszyli również problem konieczności wyznaczenia strategicznych celów dla polskiej nauki w perspektywie krótko– i długookresowej. Chodzi o to, aby efektywniej wydawać środki przeznaczane na sektor B+R.

Wybrane przez uczestników posiedzenia zagadnienia będą opracowywane w mniejszych zespołach roboczych. Ich członkowie dokonają oceny aktualnej sytuacji i zaproponują dalsze działania w celu optymalizacji działań polskiego szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na stronie www.prezydent.pl

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego