Godło Polski

UEK nawiązał współpracę z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami

Aktualności
2023-05-18

UEK nawiązał współpracę z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami

11 maja b.r. w Sali Muzeum UEK zostało podpisane porozumienie pomiędzy stronami o stałej i partnerskiej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych.

Sygnatariuszami porozumienia byli: reprezentujący KIGN – Prezes Zarządu Marek Urban, a z ramienia UEK, Prorektor ds. Współpracy dr hab. Piotr Buła, prof. UEK.

Uczestnikami wydarzenia byli też przedstawiciele Delegatury KIGN: Prezes Zarządu – Barbara Grzesiek i w-ce Prezes Zarządu Rafał Łęcki, a po stronie UEK dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK i dr Katarzyna Kania z Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz przedstawiciele Działu Transferu Wiedzy – Renata Juraszczyk i Małgorzata Smaga-Szczepańczyk.

Warto zauważyć, że choć porozumienie zostało podpisane oficjalnie dopiero teraz, to współpraca ta trwa już od dłuższego czasu, a jednym z jej owoców są wspólne badania dotyczące wprowadzenia nowego zawodu do szkół średnich „Technik gospodarki nieruchomościami”.