Godło Polski

UEK współorganizatorem międzynarodowej Konferencji w Wieliczce

Aktualności
2023-01-10

UEK współorganizatorem międzynarodowej Konferencji w Wieliczce

9 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, dr Artur Kozioł podpisał z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie porozumienie dotyczące wspólnej organizacji konferencji naukowej, która odbędzie się w Wieliczce w czerwcu 2023 roku.

„Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse” – tak brzmi roboczy tytuł konferencji, której UEK będzie współorganizatorem. Podpisane porozumienie zakłada, że nasza Uczelnia w ramach planowanej współpracy będzie pomagać przy tworzeniu planu Konferencji, a także udzieli merytorycznego wsparcia przy realizacji paneli dyskusyjnych podczas wydarzenia.

– Cieszę się, że jako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozwijamy i pogłębiamy współpracę nie tylko z sektorem biznesowym, ale także samorządem lokalnym, czego doskonałym przykładem jest podpisane dziś porozumienie. Miasto i Gmina Wieliczka to piękne miejsce z olbrzymim potencjałem. Jestem pewien, że zainicjowana dziś współpraca będzie kontynuowana, przynosząc kolejne godne uwagi inicjatywy - powiedział podczas spotkania JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof UEK.

– Porozumienie, które dzisiaj podpisujemy (…) to bardzo istotny moment z punktu widzenia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i samorządu. To również kolejny krok zacieśniający współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a Miastem Wieliczka, które zawsze w swojej historii budowało i wspierało ośrodki uniwersyteckie, wypełniając bardzo ważne powinności wobec świata nauki i wobec studentów – zauważył Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, dr Artur Kozioł.

– Gdy mówimy o przyszłości samorządu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, należy pamiętać, o jego istocie i funkcji w ostatnich trzech dekadach - sprawnym zarządzaniu i organizowaniu życia wspólnot lokalnych miast i gmin. Budowanie samorządu, silnego przedstawicielstwa mieszkańców ugruntowało podstawy silnego demokratycznego kraju – kontynuował Burmistrz.

– Międzynarodowa Konferencja pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse” będzie wzmocnieniem procesu budowania wspólnot samorządowych poprzez obecność przedstawicieli świata nauki, izb gospodarczych oraz reprezentantów samorządów terytorialnych – dodał Samorządowiec.

W spotkaniu, podczas którego podpisano porozumienie, uczestniczył także Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, który odniósł się do podejmowanej współpracy: "Ubiegłoroczna edycja konferencji została poświęcona Współczesnym wyzwaniom w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu. Patronat nad konferencją objęła Ambasada RP w Limie oraz Ambasada Peru w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyło szerokie grono naukowców z Polski oraz zagranicy, samorządowcy, Prezydenci Miast, a także przedstawicie praktyki gospodarczej. Zamierzeniem kolejnej edycji konferencji będzie kontunuowanie dyskusji w środowisku międzynarodowym i wymiana opinii dotyczących problemów rozwoju społecznego we współczesnym świecie. Zaangażowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z pewnością przyczyni się do podniesienia renomy tego wydarzenia, tak pod względem jego walorów naukowych, jak i skali umiędzynarodowienia."

Podczas podpisania listu intencyjnego, UEK reprezentowany był przez JM Rektora dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK. Przy tej okazji Burmistrz Wieliczki jeszcze raz podziękował JM Rektorowi za obecność na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w minionym roku w Wieliczce.