Godło Polski

UEK współpracuje z Kancelarią Senatu RP

Aktualności
2024-02-12

UEK współpracuje z Kancelarią Senatu RP

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowany przez JM Rektora, dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, prof. dr. hab. Krzysztofa Surówkę, dr Marzenę Piszczek oraz dr. hab. Piotra Sołtyka wraz z naukowcami z innych ośrodków, przystąpił do współpracy z Kancelarią Senatu RP nad projektem, którego celem jest diagnoza stanu oraz propozycja rozwiązań systemowych w obszarze naprawy finansów samorządowych.

Ostatnie lata potwierdziły niekorzystne tendencje, dotyczące sposobu finansowania polskich samorządów. Zmiany wprowadzone głównie przez Polski Ład Ekonomiczny doprowadziły do utraty stabilności mechanizmów finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz podważyły najważniejsze paradygmaty odrodzonej w Polsce samorządności i państwa demokratycznego, takie jak samodzielność finansowa czy adekwatność przekazywanych środków do kosztów zadań.

Efektem tworzonego projektu będzie raport pt. „Reforma systemu finansów samorządowych w Polsce – najważniejsze postulaty i rekomendacje”. W dokumencie znajdą się kluczowe zagadnienia dedykowane warunkom odbudowy systemu finansowania samorządów, ich stabilizacji dochodowej, kategoryzacji JST i standaryzacji usług publicznych. Projekt przewiduje też prace nad rekomendacjami w zakresie podatków stricte samorządowych oraz wzmocnienia lokalnego władztwa podatkowego, a także wskazania dotyczące sposobów odbudowania znaczenia udziałów JST w podatku PIT jako źródła dochodów budżetowych, czy rekomendacje dotyczące usprawnienia mechanizmów wyrównywania nierówności fiskalnych w systemie finansów samorządowych.

Jednym z ważnych tematów są również propozycje rozwiązań w zakresie przywrócenia JST zdolności do planowania i realizacji projektów rozwojowo-inwestycyjnych. Wszystkie powyższe aspekty odbudowania stabilności finansowej polskich JST będą zawierały rozważania zarówno w krótkim okresie czasu, dające rządowi możliwość doraźnego działania, jak i rozwiązań długookresowych o charakterze systemowym.

W pracach projektowych wezmą udział również naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego