Godło Polski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie liderem projektu TASK4ISI

Aktualności
2024-05-09

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie liderem projektu TASK4ISI

1 maja 2024 r. rozpoczął się międzynarodowy projekt Transnational Action to advance Skills and competences for Inclusive entrepreneurship and Social Innovation. Liderem tego przedsięwzięcia jest UEK.

Projekt Transnational Action to advance SKills and competences FOR Inclusive entrepreneurship and Social Innovation (TASK4ISI) dotyczy realizacji polityki zachęcającej do działań przedsiębiorczych grup społecznych, które są słabiej aktywne gospodarczo, takich jak kobiety, migranci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami czy samozatrudnieni. Współpraca w ramach międzynarodowego partnerstwa TASK4ISI ma na celu zwiększenie kompetencji, umiejętności i zdolności innowacyjnych, które przyczynią się do rozwoju nowych produktów i usług oraz tworzenia miejsc pracy. Prowadzić to będzie do budowania spójności społecznej i wzrostu gospodarczego. W projekcie oferowane będzie wsparcie w tworzeniu innowacji społecznych i stymulowanie konkurencyjności regionalnej.

Kluczowym aspektem jest współpraca ponadnarodowa, która promuje generowanie wiedzy na poziomie lokalnym i wzajemne uczenie się na poziomie ponadnarodowym, pokazując decydentom politycznym efektywność zmian i zapewniając długofalowe pozytywne efekty.

Działania będą realizowane do października 2026 roku przez 11 partnerów (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Centre for Social Innovation, Municipality of San Mauro Pascoli, O.P.E.N. Network, Culture Goes Europe (CGE), Platform, Hungarian Economic Development Agency, Impact Hub Kft, Cluster for Eco-Social Innovation and Development CEDRA Split, Public Institution RERA S.D. for Coordination and Development of Split Dalmatia County i UEK) oraz 6 partnerów stowarzyszonych, pochodzących z sześciu państw (Austria, Chorwacja, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy).

UEK występuje w roli lidera projektu, a działania będą koordynowane przez zespół Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi pod kierownictwem Pana prof. Marka Ćwiklickiego (dr Wioleta Gałat, dr Norbert Laurisz, dr Agnieszka Pacut, dr Magdalena Zajączkowska) przy wsparciu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK.

Projekt finansowany jest ze środków Interreg Central Europe na lata 2021-2027.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego