Godło Polski

VII Sympozjum Naukowe WISE

Aktualności
2023-04-17

VII Sympozjum Naukowe WISE

„Zrozumieć przyszłość” – było hasłem przewodnim VII Sympozjum Naukowego WISE, które odbyło się w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. w „Chochołowym Dworze”, w Jerzmanowicach pod Krakowem.

Program UEK Honors „WISE” kontynuuje tradycję corocznego sympozjum, organizowanego i prowadzonego przez studentów z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji, kultury oraz sektora społecznego. Sympozja WISE to dwa dni intensywnych obrad, wypełnione ciekawymi wystąpieniami oraz ożywioną dyskusją. To miejsce spotkań i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami młodszego i starszego pokolenia. Z jednej strony Studentów, będących na początku swej kariery zawodowej, z drugiej – doświadczonych osób z różnych sfer życia, którzy chcą podzielić się z innymi swą wiedzą i przemyśleniami.

W tym roku uczestnicy Sympozjum wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez przedstawicieli firm Philip Morris International SCE, Brown Brothers Harriman, Cisco oraz Shell. Wysłuchali też m.in. paneli dyskusyjnych poświęconych katastrofie klimatycznej, przeludnieniu, a także społeczno-politycznym wyzwaniom, które na nas czekają w nadchodzącym czasie. Starli się również ze sobą na argumenty w debacie oksfordzkiej zatytułowanej „Ta Izba Twierdzi, że przegramy walkę o planetę”.

W drugim dniu Sympozjum na ożywionej dyskusji z jego uczestnikami spotkał się, podczas tzw. Godziny Rektorskiej, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK. Rozmawialiśmy o podziałach, pęknięciach i potrzebie dialogu w społeczeństwie. Jednym z ostatnich punktów programu było natomiast pasjonujące spotkanie z Gościem Specjalnym, którym w tym roku był Jan Mela.

W trakcie Sympozjum tradycyjnie wręczono Stypendium im. Prof. Stanisława Miklaszewskiego oraz Nagrodę "Mecenas Edukacji" im. dr. Leszka Ruchwy.

VII Sympozjum WISE było naszą coroczną okazją do spotkania się absolwentów byłego programu WISE i nowych studentów UEK Honours „WISE”. Nasz wspólny czas, integracja i nieustające rozmowy budują wspólnotę WISE, opartą na wartościach, zwartą i wspierającą się społeczność akademicką.