Godło Polski

X spotkanie Rady Patronackiej UEK

Aktualności
2024-07-11

X spotkanie Rady Patronackiej UEK

9 lipca w Sali Profesorskiej odbyło się trzecie w tym roku akademickim, a ostatnie w kadencji 2020-2024 posiedzenie Rady Patronackiej UEK. Spotkanie po raz pierwszy poprowadził Rektor UEK, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK. Wzięli w nim udział członkowie Rady (należący do środowiska biznesu) oraz przedstawiciele naszej Uczelni.

Spotkanie było podsumowaniem ponad 3 lat działania Rady Patronackiej. Rektor UEK wręczył oficjalne podziękowania członkom Rady za ich wkład i zaangażowanie przez cały ten okres. W spotkaniu wziął udział również były Rektor UEK, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, który w swoim imieniu podziękował zebranym za udział i wszelką pomoc w inicjatywach na rzecz Uczelni.

W trakcie posiedzenia Rady zostały omówione plany UEK na najbliższą kadencję 2024-2028 oraz wydarzenia, w jakie Rada będzie się zaangażować w kolejnym roku akademickim. Poruszono m.in. temat jubileuszu 100-lecia UEK oraz jego obchodów. W spotkaniu gościnnie wzięli udział prof. dr hab. Łukasz Mamica, Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej, dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy oraz dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UEK, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie dyskusją i wymianą doświadczeń zebranych gości.