Godło Polski

Zmarł prof. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej

Aktualności
2023-03-23

Zmarł prof. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. prof. dra hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, Rektora Politechniki Krakowskiej.

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dra. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza rozpoczną się w środę 29 marca o godz. 12 mszą św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Odprowadzenie Pana Rektora na miejsce wiecznego spoczynkuna Cmentarzu Rakowickim rozpocznie sięo godz. 14.30 (od bramy głównej).

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierował nim w latach 2011-2020. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. 

W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie pracy pt. „Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich”. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 r. Jego książka profesorska poświęcona była zmianom użytkowania obiektów sakralnych („Adaptive Reuse of Sacred Buildings”). 8 lipca 2020 r. prof. Andrzej Białkiewicz został wybrany na rektora Politechniki Krakowskiej. Objął funkcję 1 września 2020 r. Wcześniej – w latach 2012-2020 – był prorektorem uczelni do spraw ogólnych, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz współpracę z otoczeniem samorządowym i gospodarczym.

Z uczelnią był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Wcześniej był prorektorem Politechniki dwóch kadencji i wieloletnim kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Zmarł w środę 22 marca 2023 r. w godzinach późnowieczornych w Krakowie.

W osobie śp. prof. dra hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza straciliśmy wybitnego naukowca, znakomitego profesora i przyjaciela młodzieży akademickiej.

Żonie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Śp. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej. Fot. https://www.pk.edu.pl

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego