Godło Polski

Czasopisma UEK z wyższą wartością punktową MEN

Doniesienia naukowe
2023-07-27

Czasopisma UEK z wyższą wartością punktową MEN

Miło nam poinformować, że dwa czasopisma wydawane przez naszą Uczelnię: kwartalnik „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economics and Management” oraz półrocznik „Social Entrepreneurship Review” uzyskały wyższą wartość punktową w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economocs and Management”, w bieżącym zestawieniu otrzymały 100 pkt. Jest to wzrost w stosunku do wykazu publikowanego w grudniu 2021 r., kiedy czasopismo uzyskało 70 pkt.

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management" wydawane są od 1957 roku stanowiąc nieodłączny składnik historii naszej Uczelni.

Zmieniając się na przestrzeni lat, łącząc tradycje akademickie ze współczesnymi wyzwaniami czasopismo ma na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowi forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Komitet Redakcyjny przywiązuje dużą wagę do kwestii merytorycznych publikowanych artykułów, ich warstwy językowej i edytorskiej oraz upowszechniana publikowanych tekstów poprzez indeksowanie w międzynarodowych bazach. Zeszyty Naukowe UEK są rozpoznawalne i doceniane w środowisku naukowym o czym świadczy duża liczba autorów z różnych instytucji naukowych publikujących swoje artykuły. Przykładowo w 2022 roku autorzy ci reprezentowali 20 ośrodków naukowych. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Aleksy Pocztowski.

Natomiast półrocznik „Social Entrepreneurship Review” (do roku 2021 wydawany jako pod tytułem „Ekonomia Społeczna”) w lipcowym wykazie uzyskał 70 pkt., co stanowi wyższą wartość w porównaniu do wcześniejszego zestawienia z uzyskanymi wówczas 40 punktami. „Social Entrepreneurship Review” publikuje wyniki badań nad przedsiębiorczością społeczną, w których analizuje się to zagadnienie w odniesieniu do charakterystyki, zarządzania i wyników przedsiębiorców społecznych, przedsięwzięć społecznych, procesu przedsiębiorczości i wpływu społecznego.

Czasopismo służy jako platforma akademickiej debaty na temat wszystkich kwestii związanych z przedsiębiorczością społeczną, w tym perspektyw teoretycznych, nowatorskich badań i praktycznych rozwiązań zidentyfikowanych problemów, które są szczególnie interesujące dla decydentów, przedsiębiorców społecznych, menedżerów, naukowców i badaczy.

„Social Entrepreneurship Review” zakwalifikowane jest w dyscyplinach: nauki o rodzinie, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne i stosunki międzynarodowe.

Redaktorem naczelnym periodyku jest prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.

 

Serdecznie gratulujemy!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego