Godło Polski

Grudzień 2023 - spis najnowszych i wysoko punktowanych publikacji pracowników UEK

Doniesienia naukowe
2023-12-08

Grudzień 2023 - spis najnowszych i wysoko punktowanych publikacji pracowników UEK

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy najnowsze zestawienie ostatnio wydanych, wysoko punktowanych artykułów autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

TOMAL Mateusz

Tomal M., (2023), The COVID-19 Pandemic and House Price Convergence in Poland, "Journal of Housing and the Built Environment", s. 1-26;https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-023-10090-6 - 140.00 pkt.

 

Torbus Urszula; MAŁECKA-ŁYSZCZEK Magdalena

Torbus U., Małecka-Łyszczek M., (2023), Accessibility for Persons with Special Needs from an Administrative Law Perspective, "Prawo i Więź", nr 3 (46), s. 471-485;https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/634- 140.00 pkt.

 

SANAK-KOSMOWSKA Katarzyna

Sanak-Kosmowska K., (2023), Zniekształcenia i błędy poznawcze a zachowania zakupowe konsumentów - wyniki analizy bibliometrycznej publikacji indeksowanych w bazach Scopus oraz Web of Science, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", 188, s. 63-81;https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3521/3140 - 140.00 pkt.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego