Godło Polski

Jubileuszowe, tysięczne wydanie Zeszytów Naukowych UEK

Doniesienia naukowe
2023-10-16

Jubileuszowe, tysięczne wydanie Zeszytów Naukowych UEK

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowią ważną część historii naszej Uczelni. Publikacja obchodzi właśnie swój jubileusz, ponieważ ukazał się jej tysięczny numer. Wszystkim Redaktorom i Wydawcom „Zeszytów” serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management" wydawane są od 1957 roku.

Zmieniając się na przestrzeni lat, łącząc tradycje akademickie ze współczesnymi wyzwaniami, czasopismo ma na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowi forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Komitet Redakcyjny przywiązuje dużą wagę do kwestii merytorycznych publikowanych artykułów, ich warstwy językowej i edytorskiej oraz upowszechniana publikowanych tekstów poprzez indeksowanie w międzynarodowych bazach.

Zeszyty Naukowe UEK są rozpoznawalne i doceniane w środowisku naukowym o czym świadczy duża liczba autorów z różnych instytucji naukowych publikujących swoje artykuły. Przykładowo w 2022 roku autorzy ci reprezentowali 20 ośrodków naukowych.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Zeszyty Naukowe” otrzymały 100 pkt.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Aleksy Pocztowski.

Wydanie pierwsze oraz tysięczne "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie"

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego