Godło Polski

Luty 2024 - spis najnowszych i wysoko punktowanych publikacji pracowników UEK

Doniesienia naukowe
2024-02-06

Luty 2024 - spis najnowszych i wysoko punktowanych publikacji pracowników UEK

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zestawienie ostatnio wydanych, wysoko punktowanych artykułów, konferencji oraz monografii autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ARTYKUŁY:
 
Dryzek Ewa; Wróbel Mirosław; Rogal Łukasz; SARNEK Maciej
Dryzek E., Wróbel M., Rogal Ł., Sarnek M., (2024), Effect of Rolling Temperature on Martensitic Transformation and Strain Hardening of Fe-21.2Mn-0.68C Steel, "Metallurgical and Materials Transactions A", s. 1-15; https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-023-07289-1- 200 pkt.
 
GAWROŃSKA-NOWAK Bogna; Lis Piotr; Zadorozhna Olha; Zarzycka Anita
Gawrońska-Nowak B., Lis P., Zadorozhna O., Zarzycka A., (2023), Profiling European citizen scientist : Evidence from Poland, "Journal of International Studies", vol. 16, nr 4, s. 281-295;https://jois.eu/files/18_jis_Gawronska-Nowak%20et%20al.pdf- 140 pkt.
 
Náñez Alonso Sergio Luis; Jorge-Vázquez Javier; Sastre-Hernández Beatriz; ZIĘBICKI Bernard
Náñez Alonso S., Jorge-Vázquez J., Sastre-Hernández B., Ziębicki B., (2023), Do Credit Unions Contribute to Financial Inclusion and Local Economic Development? Empirical Evidence from Poland, "Economics & Sociology", vol. 16, nr 4, s. 110-129; https://www.economics-sociology.eu/?995,en_do-credit-unions-contribute-to-financial-inclusion-and-local-economic-development-empirical-evidence-from-poland- 140 pkt.
 
Niewiadomski Michał; GODLEWSKA-DZIOBOŃ Bianka; SURÓWKA Marcin
Niewiadomski M., Godlewska-Dzioboń B., Surówka M., (2023), Próba identyfikacji wzorców rozwojowych w polskich regionach, "Perspektywy Kultury", t. 43, nr 4/2, s. 483-509;https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2023.430402.28- 140 pkt.
 
Trojanek Radosław; GŁUSZAK Michał; Kufel Paweł; Trojanek Maria
Trojanek R., Głuszak M., Kufel P., Trojanek M., (2023), Discovering the Determinants of House Prices Dynamics in Poland Using Bayesian Model Averaging, "Economics & Sociology", vol. 16, nr 4, s. 73-109;https://www.economics-sociology.eu/files/4E_1423_Trojanek%20et%20al.pdf- 140 pkt.
 
WĘGRZYN Joanna; KANIA Katarzyna
Węgrzyn J., Kania K., (2024), Heterogeneous preferences for sustainable housing : evidence from Poland, "Journal of Housing and the Built Environment";https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-023-10101-6- 140 pkt.
 
KONFERENCJE:
 
Kolkowska Ella; SOJA Ewa; SOJA Piotr
Kolkowska E., Soja E., Soja P., (2023), Intergenerational Tensions in ICT Adoption for Independent and Healthy Ageing : Preliminary Insights from a Value-Focused Thinking Study in Poland and Sweden. [W:] ECIS 2023 Proceedings : Research-in-Progress Papers (Proceedings of the European Conference on Information Systems), Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-11.- 140 pkt.
 
SOJA Ewa; SOJA Piotr; Kolkowska Ella
Soja E., Soja P., Kolkowska E., (2023), Investigating the Role of Gender in Active and Healthy Ageing Supported by ICT : Preliminary Insights from Polish and Swedish Older Adults. [W:] Abbas , de Ven , Reuver , Beverungen D. (red.), AMCIS 2023 Proceedings, Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-5.- 140 pkt.
 
MONOGRAFIA:
 
WYROBEK Joanna
Wyrobek J., (2023), Zastosowania metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości finansowych w przedsiębiorstwach, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 250 s.- 120 pkt.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego