Godło Polski

Polityka Otwartego Dostępu w UEK!

Doniesienia naukowe
2024-04-26

Polityka Otwartego Dostępu w UEK!

10 kwietnia br. podpisane zostało przez Jego Magnificencję dra hab. Stanisława Mazura, prof. UEK zarządzenie nr R.0211.9.2024 wprowadzające Politykę Otwartego Dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

15 kwietnia br. Jego Magnificencja powołał na Pełnomocnika ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych mgr Magdalenę Nagięć – pracownika Biblioteki Głównej.

Celem wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu jest pełne wykorzystanie możliwości, jakie społeczności naukowej stwarza rozwój technologii cyfrowych oraz zapewnienie wszystkim dostępu do wiedzy bez ograniczeń. Wprowadzenie Polityki to również zwiększenie widoczności i promocja dorobku naukowego UEK, budowanie i wzmacnianie renomy Uczeni. Polityka zobowiązuje pracowników naukowych, doktorantów i studentów UEK do zapewniania otwartego dostępu do swoich publikacji naukowych oraz danych badawczych powstałych w ramach wykonywania obowiązków służbowych lub w ramach toku studiów.

Zarówno publikacje jak i dane badawcze powinny być publicznie udostępnione jak najszybciej w sposób nieodpłatny i nieograniczony technicznie na wolnej licencji Creative Commons.

Polityka wskazuje na dwie drogi otwarcia publikacji naukowych: tzw. złotą drogę (publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych) oraz zieloną drogę (publikowanie preprintu, postprintu lub ostatecznej wersji publikacji w Repozytorium).

Dane badawcze zgodnie z Polityką powinny być odpowiednio gromadzone, przechowywane i udostępnione w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK.

Podpisany dokument odnosi się do publikacji i danych badawczych powstałych po wejściu w życie Polityki.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Polityki oraz do kontaktu z Pełnomocnikiem pod adresem nagiecm@uek.krakow.pl

Pełna treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego