Godło Polski

Wysoko punktowane i nowo wydane publikacje pracowników UEK - aktualne zestawienie

Doniesienia naukowe
2023-05-10

Wysoko punktowane i nowo wydane publikacje pracowników UEK - aktualne zestawienie

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy najnowsze zestawienie ostatnio wydanych i wysoko punktowalnych artykułów, konferencji oraz monografii autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ARTYKUŁY:

Kulawik Piotr; JAMRÓZ Ewelina; Kruk Tomasz; Szymkowiak Andrzej; Tkaczewska Joanna; Krzyściak Paweł; Skóra Magdalena; Guzik Paulina; Janik Magdalena; Vlčko Tomáš; Milosavljević Vedran Kulawik P., Jamróz E., Kruk T., Szymkowiak A., Tkaczewska J., Krzyściak P., Skóra M., Guzik P., Janik M., Vlčko T., Milosavljević V., (2023), Active Edible Multi-layer Chitosan/furcellaran Micro/nanoemulsions with Plant Essential Oils and Antimicrobial Peptides : Biological Properties and Consumer Acceptance, "Food Control", vol. 150, s. 1-10. - 140.00 pkt.

Łuszczyk Marcin; Malik Krzysztof; SIUTA-TOKARSKA Barbara; THIER Agnieszka Łuszczyk M., Malik K., Siuta-Tokarska B., Thier A., (2023), Direction of Changes in the Settlements for Prosumers of Photovoltaic Micro-Installations : the Example of Poland as the Economy in Transition in the European Union, "Energies", vol. 16, iss. 7, s. 1-16; https://www.mdpi.com/1996-1073/16/7/3233 - 140.00 pkt. WIKTOR-MACH Dobrosława; Skupiński Marcin; Salih Kaziwa Wiktor-Mach D., Skupiński M., Salih K., (2023), 'We want to have a positive impact' : Fragile ecologies and the Iraqi Kurds' dutiful environmentalism, "Journal of Political Ecology", Vol. 30, iss. 1, s. 198-218; https://journals.librarypublishing.arizona.edu/jpe/article/id/5377/ - 140.00 pkt.

KONFERENCJE:

Igras-Cybulska Magdalena; Hekiert Daniela; Cybulski Artur; Tadeja Sławomir; Witkowski Marcin; Nakonieczny Konrad; Augustyn Izabela; Jasiński Jan; Hemmerling Daria; Skrzek Tomasz; Kacprzak Stanisław; Kaczorowska Magdalena; Juros Julia; Warzeszka Marek; Migaczewska Ewa; Malawski Filip; Słomka Paulina; Salamon Rafał; Szumiec Aleksandra; Kornacka Kinga; Błaszczyński Bartłomiej; Błaszczyńska Katarzyna; Sterna Radosław; MAKOWIEC Marek; Majdak Magdalena Igras-Cybulska M., Hekiert D., Cybulski A., Tadeja S., Witkowski M., Nakonieczny K., Augustyn I., Jasiński J., Hemmerling D., Skrzek T., Kacprzak S., Kaczorowska M., Juros J., Warzeszka M., Migaczewska E., Malawski F., Słomka P., Salamon R., Szumiec A., Kornacka K., Błaszczyński B., Błaszczyńska K., Sterna R., Makowiec M., Majdak M., (2023), Towards Multimodal VR Trainer of Voice Emission and Public Speaking - Work-in-Progress. [W:] 2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Kaunas : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), s. 355-359. - 140 pkt.

Zamojski Piotr; Barczyk Norbert; Frankowski Marek; Cybulski Artur; Nakonieczny Konrad; MAKOWIEC Marek; Igras-Cybulska Magdalena Zamojski P., Barczyk N., Frankowski M., Cybulski A., Nakonieczny K., Makowiec M., Igras-Cybulska M., (2023), Ohm VR : Solving Electronics Escape Room Challenges on the Roadmap towards Gamified STEAM Education. [W:] 2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Kaunas : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), s. 532-535. - 140 pkt. MONOGRAFIE:

EMERLING Izabela; Olejko Katarzyna; GRABOWSKA-KACZMARCZYK Ewa Emerling I., Olejko K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2022), Reporting from the Perspective of Corporate Governance Illustrated by Example of Companies Listed on the WSE, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 160 s. - 120 pkt.

BADURA Ewelina Badura E., (2023), Ustawa deweloperska: komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 378 s. - 120 pkt.  JURYK Anna; Kępa Marcin; Krawiec Grzegorz; Nodżak Agata Juryk A., Kępa M., Krawiec G., Nodżak A., (2023), Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 188 s. - 120 pkt. STASZEL Anna; ZIENIUK Paweł Staszel A., Zieniuk P., (2023), Badanie wartości szacunkowych w praktyce rewizji finansowej, Warszawa : Difin, 157 s. - 120 pkt.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego