Doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 10 miesięcy temu

Circular economy sposobem na przedłużenie wartości rzeczy

Rosnące zapotrzebowanie na produkty spowodowało rozwój przemysłowych form ich wytwarzania. Przełożyło się to z kolei na wzrost zapotrzebowania na surowce. Konsekwencją są narastające ilości odpadów, które nie zostają wykorzystywane ponownie.

Doniesienia naukowe 10 miesięcy temu

Internet Rzeczy powinien wspierać więzi międzyludzkie

Inteligentne urządzenia i produkty podłączone do globalnego Internetu mogą stanowić uniwersalną platformę budowania sieci kontaktów między ludźmi i łączenia osób w społeczności. Może to oznaczać odwrócenie negatywnego trendu osłabiania więzi społecznych przez technologię cyfrową.