Godło Polski

Inauguracja nowego Roku Akademickiego kierunku GBS

Życie akademickie
2023-11-03

Inauguracja nowego Roku Akademickiego kierunku GBS

23 października 2023 r. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK wziął udział w uroczystym rozpoczęciu Roku Akademickiego 2023/2024 kierunku Global Business Services.

W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślił, że kierunek GBS jest unikatowy w skali całego kraju, a w jego tworzenie zaangażowani byli zarówno kadra prowadząca, jak i praktycy, czyli osoby pracujące na co dzień w sektorze Global Business Services.

To pierwszy w Polsce kierunek przygotowany we współpracy z firmami sektora usług dla biznesu. Powstał po to, żeby kształcić osoby gotowe do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Więcej o Global Business Services na stronie studiuj.uek.krakow.pl