Godło Polski

Mistrzowie przedsiębiorczości Skills Poland 2023

Życie akademickie
2023-06-20

Mistrzowie przedsiębiorczości Skills Poland 2023

Studenci kierunku „Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce” zostali zwycięzcami w zawodach Skills Poland 2023, w edycji Specjalnej w konkurencji Entrepreneurship and business development.

Studenci kierunku „Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce” Filip Boroń oraz Igor Kołodziej (studenci II roku studiów licencjackich) zwyciężyli w zawodach Skills Poland 2023 - Edycja Specjalna w konkurencji Entrepreneurship and business development, które odbyły się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizatorem zawodów była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, przy współudziale UEK. Partnerami tego wydarzenia udzielającymi wsparcia merytorycznego były: Cisco Polandoraz Krakowski Park Technologiczny.

W trakcie całodziennej konkurencji podzielonej na kilka etapów, zawodnicy pracujący w parach musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na opracowanie koncepcji biznesowej wraz ze strategią jej implementacji z uwzględnieniem aspektów cyfryzacji. Następnie efekty prac były prezentowane i oceniane przez Jury konkursu.

Zawody Skills Poland są częścią większej inicjatywy jaką jest EuroSkills i WorldSkills. To największe konkursy edukacyjne w Europie i na świecie, którym towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. EuroSkills to największy konkurs edukacyjny i umiejętności zawodowych na Starym Kontynencie, który odbywa się co dwa lata.

Ocenę przygotowanych przez zawodników rozwiązań przeprowadziło Jury konkursowe w skład którego weszli:

  • dr Marcin J. Piątkowski – Przewodniczący jury i ekspert główny – Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Katarzyna Puchała – Specjalistka ds. inkubacji, Inkubator Technologiczny w Krakowskim Parku Technologicznym, aplikantka rzecznikowska,
  • Łukasz Świdziński – Dyrektor Wsparcia Oprogramowania, Cisco Poland.

Sponsorami nagród zostali Cisco Poland oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Skills Poland-Entrepreneurship: od lewej: Katarzyna Puchała (Inkubator Technologiczny w Krakowskim Parku Technologicznym), dr Marcin J. Piątkowski (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Filip Boroń oraz Igor Kołodziej (Studenci kierunku "Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce", Uniwersytet Ekonomiczny
Drużyny w trakcie zawodów Skills Poland 2023 Edycja Specjalna

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego