Godło Polski

Młodzi naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie laureatami stypendium Ministra Nauki

Życie akademickie
2024-06-26

Młodzi naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie laureatami stypendium Ministra Nauki

Miło nam poinformować, że dr Jakub Janus - adiunkt w Katedrze Makroekonomii, dr Mateusz Tomal - adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, oraz mgr Mariusz Wcisło - student III roku Szkoły Doktorskiej na kierunku Ekonomia, otrzymali stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Do Ministerstwa wpłynęło 1708 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. W oparciu o listy Rankingowe Minister Nauki przyznał stypendia 228 młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom. Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 53 dyscypliny naukowe i artystyczne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego