Godło Polski

Nowy Zarząd Erasmus Student Network UEK

Życie akademickie
2024-07-01

Nowy Zarząd Erasmus Student Network UEK

1 lipca 2024 r. Rektor dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK spotkał się z członkami nowo wybranego Zarządu Erasmus Student Network.

Przewodniczącym Zarządu został Bartłomiej Pochodowicz. Skład całego gremium wygląda następująco:

  • Wiktor Żak – Wiceprzewodniczący Zarządu,
  • Zuzanna Fedorowicz – Członkini Zarządu ds. Finansów,
  • Bartłomiej Grzyb – Członek Zarządu ds. Projektów,
  • Karolina Foszcz – Członkini Zarządu ds. Wizerunku i Promocji,
  • Arkadiusz Czosnek – Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

Rektor dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu oraz złożył im życzenia pomyślności w pełnieniu powierzonej funkcji, a także realizacji wszystkich założonych celów i ambitnych inicjatyw na rzecz Studentów oraz naszej Uczelni.

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmująca się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. ESN funkcjonuje na trzech poziomach: międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym.