Godło Polski

Pracownik UEK wyróżniony w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Życie akademickie
2023-06-23

Pracownik UEK wyróżniony w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Miło nam poinformować, że absolwent i pracownik naszej Uczelni, pan Wojciech Jarosz, otrzymał wyróżnienie w XXV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu.

Promotorem wyróżnionej pracy pt: „Wpływ polityki makroostrożnościowej na zmiany podaży kredytu bankowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE)” był dr Krzysztof Kil.

Autorowi i promotorowi nagrodzonej pracy serdecznie gratulujemy.

 

Pan mgr Wojciech Jarosz aktualnie jest pracownikiem Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK. Wyróżnioną w konkursie pracę obronił w roku 2022. 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego