Godło Polski

"Space for Diversity": UEK zaprosił do dyskusji o różnorodności

Życie akademickie
2023-05-16

"Space for Diversity": UEK zaprosił do dyskusji o różnorodności

"Kurczenie się" świata, migracje i globalizacja wywarły duży wpływ na systemy edukacyjne. Instytucje szkolnictwa wyższego, w tym UEK, reagują na tę sytuację, czego efektem było między innymi zorganizowanie konferencji „Space for Diversity”. Poczynione zostały starania zróżnicowania środowiska akademickiego i uwrażliwienia go na kwestie etniczne, kulturowe i etyczne.

Konferencja „Space for Diversity”, która odbywała się 27 i 28 kwietnia tego roku na Kampusie UEK miała na celu wypełnienie misji, do której są zobowiązane - z racji swojego zakresu obowiązków - Welcome Centre i Biuro Programów Zagranicznych.

Wydarzenie było próbą stworzenia platformy dialogu, upowszechnienia nowej wiedzy i badań, zrozumienia oraz podniesienia poziomu świadomości na temat zjawisk związanych z różnorodnością środowiska, w którym funkcjonuje człowiek. Organizatorzy położyli akcent na szeroko rozumianą komunikację międzykulturową, zjawisko niejednolitości społeczeństw i idącego z nim w parze wykluczenia, a także mnogość wartości oraz zmian w zakresie narzędzi współczesnego porozumiewania się, w tym języka i technik cyfrowych.

Dwudniowe wydarzenie, które zebrało ponad stu zainteresowanych, zapewniło uczestnikom wyjątkową okazję do przemyślenia kwestii poruszanych podczas wykładów, a osobom związanym z edukacją wyższą dało sposobność podzielenia się i przedyskutowania swoich doświadczeń.

Panele dyskusyjne przygotowali doświadczeni specjaliści oraz praktycy zajmujący się na co dzień sprawami nawiązującymi do tematyki konferencji. Wykłady i debaty prowadzili Karolina Czerska-Shaw, Edyta Jaśkowiak, Dominika Kaczorowska-Spychalska, Maciej Makselon, Dora Mołodyńska-Küntzel, Barbara Pasterak, Ziad Abou Saleh, Piotr Stohnij, Jakub Studziński, Andreas Volk, Roman Waschuk, Anna Wietrzyk oraz Tomasz Wojakowski.

Nowoczesne sposoby przekazywania wiedzy i doświadczeń obejmowały metody problemowe, studia przypadków, autorskie prezentacje, metody sytuacyjne oraz „burze mózgów”.

Cieszy nas niezwykle pozytywny odbiór wydarzenia, zainteresowanie ze strony uczestników i żywy udział w dyskusjach. Mamy nadzieję, że konferencja dała możliwość nawiązywania ciekawych kontaktów i poszerzenia horyzontów.

Życzymy sobie i wszystkim entuzjastom różnorodności jeszcze więcej takich wydarzeń.