Godło Polski

Student Instytutu Finansów laureatem Nagrody Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Życie akademickie
2024-06-26

Student Instytutu Finansów laureatem Nagrody Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Z przyjemnością informujemy, że Pan Patryk Bystroń, student Instytutu Finansów, zdobył tegoroczną Nagrodę Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za najlepszą pracę licencjacką z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego.

Nagrodzona praca pt. "Zróżnicowanie modeli systemu gwarantowania depozytów w kontekście zjawiska pokusy nadużycia" poświęcona została bardzo aktualnym zagadnieniom. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 czerwca 2024 roku w Warszawie. Jury konkursowe podkreślało niezwykle wysoki poziom omawianych w pracy badań. Promotorem nagrodzonej pracy był dr Krzysztof Kil.

Więcej informacji o konkursie i uroczystości wręczenia nagród na stronie Organizatora Konkursu.

Jest to kolejne wyróżnienie przyznane pracy Pana Patryka Bystronia. Wcześniej uzyskał on status Finalisty Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2023 roku, organizowanego przez PTE we Wrocławiu.

W konkursie tym w grupie prac magisterskich docenione zostały natomiast dwie prace absolwentek kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem: Pani Joanny Bubak („Determinanty polityki kredytowej banków krajów Północy i Południa”) oraz Pani Julii Szczepańskiej („Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych w warunkach szoku inflacyjnego w wybranych krajach”).

Wyróżnionym i promotorowi serdecznie gratulujemy.

Dyplom Pana Patryka Bystronia

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego