Godło Polski

Student UEK laureatem konkursu Interstudent 2024!

Życie akademickie
2024-02-09

Student UEK laureatem konkursu Interstudent 2024!

Z radością informujemy, że pochodzący z Ukrainy Illia Podorov, student II roku na kierunku Zarządzanie projektami w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, został laureatem (w kategorii studia licencjackie) prestiżowego konkursu Interstudent 2024. Uroczyste wręczenie statuetki i dyplomu odbyło się 8 lutego w ramach konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2024” na Politechnice Poznańskiej.

Konkurs organizowany jest co roku przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Nieprzerwanie, od czternastu lat, służy on wyłonieniu najlepszych i najbardziej zaangażowanych zagranicznych studentów kształcących się na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach prowadzonych w języku polskim lub w języku obcym, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje mosty między kulturami.

W tegorocznej edycji plebiscytu do Kapituły wskazującej laureatów, pod kierownictwem prof. Jerzego Lisa, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektora AGH, wpłynęło ponad 130 zgłoszeń.

Jak podkreśla dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”:

Szukamy młodych ludzi z całego świata, którzy swoją działalnością wzbogacają nie tylko polskie uczelnie, ale także całe swoje otoczenie. To oni są ambasadorami naszych szkół wyższych i Polski na całym świecie.

Illia Podorov został wyróżniony za dobre wyniki w nauce, ale przede wszystkim za ponadprzeciętne zaangażowanie społeczne, promocję wielokulturowości i równości, a także działania na rzecz integracji uchodźców w Krakowie.

Illia jest aktywnym wolontariuszem Fundacji Jedność, założonej przez ukraińskie uchodźczynie, oraz inicjatorem ruchu Future is in Our Heads, którego misją jest aktywizacja młodzieży i kreowanie młodych liderów. Był także managerem projektu „Jesteśmy z Ukrainy. A wy?” i współorganizatorem wydarzenia „Przyszłość się rodzi”, dedykowanego poszkodowanym skutkami wojny w Ukrainie.

W środowisku akademickim jest znany również jako jeden z KUE’s International Ambassadors, których wyłania zespół Welcome Centre UEK.

Serdecznie gratulujemy otrzymanego wyróżnienia oraz życzymy wielu sukcesów!

Zdjęcia: Fundacja Perspektywy