Godło Polski

Udział studentów UEK w poznańskiej konferencji

Życie akademickie
2023-05-22

Udział studentów UEK w poznańskiej konferencji

W dniu 17 maja br. dwanaścioro studentek i studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczyło w konferencji pt. „Współczesne targi w percepcji studentów – przyszłych wystawców i zwiedzających”, która odbyła się w siedzibie World Trade Center Poznań.

Podczas poznańskiej konferencji reprezentanci naszej uczelni przedstawili trzy prezentacje, zatytułowane:

  • „Otoczenie społeczne jako determinanta imprez targowych – przypadek HUNT EXPO i protestów ruchów prozwierzęcych” – Łucja Płonka, Eryk Wójcicki, Kacper Ziarno,
  • „Przenikanie się targów z innymi wydarzeniami dostarczającymi wyjątkowych doświadczeń – casus Międzynarodowych Targów Poznańskich i CAVALIADY”– Kornelia Bujnowska, Justyna Głowala,
  • „Koncepcja promowania naszego kraju podczas Expo 2025 w Osace - czy polski pawilon powtórzy sukces z Dubaju?” – Sara Grądziel.

Nasz uniwersytet reprezentował również opiekun grupy – dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK, który podczas sesji eksperckiej wygłosił prezentację nt. „Eventyzacja prezentacji wystawców – ważny trend w marketingu targowym”.

Po zakończeniu wydarzenia miało miejsce zwiedzanie z przewodnikiem obiektów Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP). Wiele z tych obiektów jest zabytkami i pamięta czasy Powszechnej Wystawy Krajowej z 1929 r. – największej imprezy wystawienniczej w historii Polski. Studenci mogli także zobaczyć intersujące stoiska i prezentacje wystawców uczestniczących w dwóch specjalistycznych imprezach, które w tym czasie odbywały się na terenie MTP – Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER i Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GREENPOWER.

Osoby, które wyjechały do stolicy Wielkopolski, są członkami Klubu Studenta „Młodzi na targach” – inicjatywy powstałej przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Izba jest jedyną organizacją w kraju integrującą sektor wystawiennictwa. Klub Studenta działa od początku tego roku i jego celem jest propagowanie marketingu targowego w środowisku akademickim. W planach jest realizacja wielu przedsięwzięć – m.in. wyjść na targi, urządzanie webinariów, przygotowywanie artykułów naukowych.

Wszystkie osoby studiujące w UEK, chcące poszerzać swoją wiedzę z zakresu wystawiennictwa, zapraszamy do kontaktu z dr. hab. Marcinem Gębarowskim (z Katedry Zarządzania Procesowego).

Fot. Łucja Płonka / Natalia Tobiasz / Marcin Gębarowski